Projekt ATLAS

Udføres for forskningsprojektet Byen, Vejen og Landskabet, www.bvl.aau.dk

Kortdage 2005

Resultaterne og metoden blev præsenteret på konferencen Kortdage 2005 i Kolding.
Præsentationen kan downloades her: Kortdage_2005_ATLAS.pdf (~12 MB)
Paper for foredraget kan downloades her: Kappel_paper_kortdage05.pdf (~1 MB)

Besøg konferencens hjemmeside Kortdage.dk


Formål:

ATLAS består i at organisere og bearbejde branchedata, klusterdata, Kvadratnetsdata samt variabeldata for henholdsvis 1982, 1992 og 2002.

Arbejdet blev foretaget i august - oktober 2005 med opdaterede data fra Danmarks Statistik. Udover at resultaterne vises her på siden, bliver de også beskrevet i en artikel, som udgives af Aalborg Universitet.

Endvidere blev arbejdet præsenteret Kortdage 2005 i Kolding, fredag den 18. november kl. 09.00-10.30 - under titlen:

Visualiseringer af analyser foretaget på branchedataklynger
- Udviklinger i Danmark i årene 1982 til 2002

Arbejdet:

Hjemmesiden 3dgis.dk her været anvendt som weblog for arbejdet, men det er nu flyttet til atlas.plan.aau.dk, se mere under weblog.

Analyseresultater:

Alle resultater er offentliggjort her på siden. De enkelte branchegrupper kan vælges fra menuen til venstre.


Copyright:

Tilladelse til brug af kort, skitser mm. skal indhentes hos projektets leder
Henrik Harder Hovgesen og ved brug af materialet skal det klart angives,
at det kommer fra forskningsprojektet "Byen, Vejen og Landskabet"


Projektdeltagere:

Aalborg Universiet
Aalborg Universiet
Landinspektørstuderende2004 © design & Kappels.net

Menu Menu: